Aktualności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20-12-2020, 0:00

Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane Projekt RPPM.02.02.01-22-0157/20
Tytuł projektu: „Dopasowanie i zabezpieczenie przed zagrożeniami zdrowotnymi bazy noclegowej oraz zaplecza szkoleniowo-windsurfingowego BayWind podczas aktywnego wypoczynku”.