Kontakt

Baywind - szkoła windsurfingu

Szkoła Windsurfingu "BayWind"
Ul. Rdestowa 144b/16, 81-577 Gdynia
 

NIP 713-13-54-280
Regon 220891419

nr konta bankowego:
MultiBank  58 1140 2017 0000 4402 1299 2755


Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych
pod numerem 315 wydanym przez Marszałka
Województwa Pomorskiego

Baza Szkoleniowa BayWind
Kemping EKOLAGUNA/Chałupy
biuro: info@baywind.pl

baza Baywind
tel. w sezonie:
+48 501 427 554

Grzegorz Pilarski
tel. +48 605 103 013
grzegorz@baywind.pl