Baywind - zgłoszenie uczestnictwa

DANE OBOWIĄZKOWE UCZESTNIKA OBOZU

Imię*:
Nazwisko*:
Data urodzenia*:

ADRES ZAMIESZKANIA I DO KORESPONDENCJI

Kod pocztowy*:
Miasto*:
Ulica*:
Numer*:
Telefon*:
Adres email*:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do przesyłania mi materiałów reklamowych i promocyjnych firmy "BayWind" s.c. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883).

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (imię, nazwisko dziecka)*:
w obozie windsurfingowym, w terminie*:

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy:
Adres firmy:
NIP:

UWAGI

Uwagi, prośby, pytania: